Kẹp đồng trám

Mã sản phẩm:
Xuất xứ:
Nhãn hiệu sản phẩm:
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 1
Khả năng cung cấp: 1000 /ngày
Thời gian giao hàng: giao hàng ngay
Mô tả ngắn gọn: Kẹp đồng trám, kẹp đồng

Ứng dụng kẹp đồng trám:

- Dùng để kẹp cọc đồng vàng với cáp tiếp địa;
- Dùng để kẹp cọc thép mạ đồng với dây tiếp địa;
- Dùng kẹp cọc đồng đỏ với cáp tiếp địa;
- Kẹp quả trám dùng kẹp cọc tiếp địa với cáp thép;
- Kẹp tiếp địa quả trám dùng trong hệ thống tiếp địa để kẹp đầu cọc với cáp tiếp địa dạng tròn.

Đặc điểm của kẹp tiếp địa hình quả trám:

- Vật liệu làm từ đồng vàng;

- Kẹp tiếp địa hình quả trám bao gồm một khuôn mẫu hình quả trám và một ốc phi 12.

Hình ảnh: Kẹp đồng trám

Các sản phẩm cùng thể loại - Kẹp đồng trám

Chat với gian hàng
;