Kẹp cọc và cáp

Mã sản phẩm:
Xuất xứ:
Nhãn hiệu sản phẩm:
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 1
Khả năng cung cấp: 1000 /ngày
Thời gian giao hàng: giao hàng ngay
Mô tả ngắn gọn: Kẹp cọc và cáp, kẹp cọc, kẹp cọc và cáp tiếp địa.

Kẹp đầu cọc, Kẹp cọc và cáp tiếp địa, kẹp cáp vào cọc tiếp địa, kẹp cọc tiếp địa D14, kẹp cáp vào cọc tiếp địa D14, kẹp cáp vào cọc tiếp địa D14.2, kẹp cáp vào cọc D16, kẹp cáp vào cọc D18, kẹp cáp vào cọc D20, kẹp cáp vào cọc phi 14, kẹp cáp và cọc phi 16, kẹp cáp và cọc phi 18, kẹp cáp và cọc phi 20, nối cáp và cọc D14, nối cáp và cọc D16, nối cáp và cọc tiếp địa D18, nối cáp và cọc tiếp địa D20, kẹp đầu cọc tiếp địa, kẹp cọc tiếp địa

 

Hình ảnh: Kẹp cọc và cáp tiếp địa

Các sản phẩm cùng thể loại - Kẹp cọc và cáp

Chat với gian hàng
;