cây đồng vuông 15x15

Mã sản phẩm:
Xuất xứ: Malaysia
Nhãn hiệu sản phẩm:
Giá: 00 - VND
Số lượng tối thiểu: 1 mét
Khả năng cung cấp: 1000 mét/ngày
Thời gian giao hàng: 1 ngày
Mô tả ngắn gọn: cây đồng vuông 15x15,thanh đồng vuông 15mm,cây đồng vuông 15mm,thanh đồng vuông 15x15