Chào mừng quý khách ghé thăm gian hàng của chúng tôi

Đồng Tấm vàng, đồng lá vàng, đồng tấm đỏ, đồng lá đỏ, đồng cuộn đỏ, đồng cuộn vàng. Nhận báo giá 24/24h, cam kết giá thấp nhất so với thị trường

Đồng tấm vàng, đồng cuộn vàng, đồng thau dạng tấm, Đồng tấm vàng dày 0.05mm đến 45mm. Nhận báo giá 24/24h. Cam kết giá thấp nhất so với thị trường.

Đồng thanh cái, thanh đồng dẹt, thanh đồng cái đỏ, đồng thanh cái đỏ, đồng thanh cái dày 3mm, đồng thanh cái dày 4mm, đồng thanh cái dày 5mm, đồng thanh cái dày 10mm, đồng thanh cái dày 8mm

Thanh đồng vàng, thanh đồng thau, đồng vàng thanh bản. Dày 1mmm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm,.... Nhận báo giá 24/24h, cam kết giá thấp nhất so với thị trường. vận chuyển toàn quốc trong ngày.

Ống đồng đỏ , ống đồng vàng, ống đồng dày 1mm, ống đồng dày 2mm. Nhận báo giá 24/24h. Cam kết giá thấp nhất so với thị trường. Vận chuyển toàn quốc trong ngày.

Đồng cây đỏ, đồng cây vàng, đồng cây đỏ đặc, đồng cây vàng đặc, cây đồng đỏ, cây đồng vàng. Nhận báo giá 24/24h, cam kết giá thấp nhất so với thị trường.

Thanh đồng đỏ, thanh đồng dạng vuông

Băng đồng chống sét, băng đồng tiếp địa, cuộn đồng chống sét. Nhận báo giá 24/24h, cam kết giá thấp nhất so với thị trường, vận chuyển toàn quốc trong ngày.

Cáp thoát sét bằng đồng, cáp thoát sét đồng trần, cáp thoát sét đồng bện, cáp thoát sét bọc nhựa Cadisun, M6, M10, M25, M35, M50, M70, M95, M125,... Nhận báo giá 24/24h, vận chuyển toàn quốc trong ngày.

thiếc thỏi, thiếc cục, khối thiếc, thanh thiếc, cục thiếc, thiếc nguyên liêu, thiếc nguyên chất, Thiếc thỏi 99.95%, nhận báo giá 24/24h. Cam kết giá thấp nhất so với thị trường

Cọc tiếp địa bằng đồng, cọc tiếp địa chống sét, cọc tiếp địa đồng vàng, cọc tiếp địa mạ đồng Ấn Độ, nhận báo giá 24/24h. Cam kết giá thấp nhất so với thị trường.

Nhôm tấm mỏng, nhôm ống, nhôm cây, nhôm chống trượt, nhôm tròn đặc. Nhận báo giá 24/24h. CAM KẾT GIÁ THẤP NHÂT SO VỚI THỊ TRƯỜNG

Que hàn đồng vàng, que hàn đồng đỏ, que hàn vảy bạc, Nhận báo giá 24/24h, cam kết giá thấp nhất so với thị trường, vận chuyển toàn quốc trong ngày.

Kẹp đồng tiếp địa

Đồng lục giác vàng

Bulong ecu đồng

gia công đồng các loại